Profile

Join date: Oct 15, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Ek het Christus nodig dag vir dag. Ek weet so der Hom is ek niks. Ek weet Hy het iets groots vir my in stoor.

zajbeukes

More actions